Orígens de la Fràter a Girona

Seguint el camí de la Fràter a Barcelona, l’any 1958 aquesta s’implantà a Girona. La primera reunió es féu a la ciutat de Figueres i hi assistiren unes quinze persones atretes pel que havien sentit a dir de la Fràter i dels seus objectius, durant el trajecte amb tren que les portava a Lourdes.

A partir d’aquell moment començaren a reunir-se dues vegades cada mes i el nombre de persones implicades augmentà. Arribat a cert punt, aquest volum els convidà a formar més d’un grup a la mateixa comarca de l’Empordà.

Així, a inicis dels 60, es féu la primera reunió conjunta a la parròquia de Sant Miquel de Pineda (comarca de la Garrotxa) per, més endavant, anar-se alternant entre diverses parròquies. Donat que el nombre d’assistents, amb i sense discapacitat aparent, seguia creixent, el procés de desdoblament prosseguí i s’estengué a tota la diòcesi.

D’aquesta manera fou com arribà el moment de crear més d’un grup a la Garrotxa, de posar la seu principal a la ciutat de Girona i d’acabar creant un equip diocesà.

El reconeixement de la Fràter, però, per part del Bisbe de Girona d’aleshores, Narcís Jubany, no va ser fins al 29 de gener del 1966 (Butlletí Eclesiàstic del Bisbat de Girona).