FRÀTER GIRONA

 

Som una associació sense ànim de lucre. La nostra missió és potenciar el creixement de la persona amb discapacitat i el seu desenvolupament integral a través d’activitats i vivències compartides, i treballar per una societat més igualitària, on tots els éssers humans, independentment de la seva discapacitat, puguin viure amb plena dignitat.

La Fràter de Girona formem part d’un moviment internacional fundat l’any 1945, pel pare François, capellà discapacitat. A Catalunya aquest moviment va néixer fa 60 anys. A la Fràter les persones amb discapacitat constitueixen i lideren el moviment i en tenen la responsabilitat. És un moviment obert a totes les persones amb alguna discapacitat física i a tothom en general.

Potenciem el creixement de la persona amb discapacitat i el seu desenvolupament integral a través d'activitats i vivències compartides.

Seguint el camí de la Fràter a Barcelona, l’any 1958, la Fràter es va implementar a Girona. La primera reunió es va fer a la ciutat de Figueres i hi van assistir unes quinze persones atretes pel que havien sentit a dir de la Fràter i dels seus objectius.

A partir d’aquell moment, van començar a reunir-se dues vegades cada mes i el nombre de persones implicades va anar augmentant. Arribat a cert punt, aquest volum els convidà a formar més d’un grup a la mateixa comarca de l’Empordà.

A inicis dels anys 60, es va fer la primera reunió conjunta a la parròquia de Sant Miquel de Pineda (Garrotxa) per, més endavant, anar-se alternant entre diverses parròquies. Donat que el nombre d’assistents, amb i sense discapacitat aparent, seguia creixent, el procés de desdoblament va continuar i es va estendre a tota la diòcesi.

D’aquesta manera va ser com va arribar el moment de crear més d’un grup a la Garrotxa, de posar la seu principal a la ciutat de Girona i d’acabar creant un equip diocesà.

El reconeixement de la Fràter, però, per part del Bisbe de Girona d'aleshores, Narcís Jubany, no va ser fins al 29 de gener del 1966 (Butlletí Eclesiàstic del Bisbat de Girona).

Els valors i objectius de la Fràter s'estenen per la diòcesi de Girona i es constitueix com a moviment l'any 1966.

FRÀTER INTERCONTINENTAL

La Fràter de Girona forma part d’un moviment internacional fundat l’any 1945, pel pare François, capellà discapacitat. A Catalunya aquest moviment va néixer fa 60 anys.

La Fraternitat Cristiana Intercontinental de Persones amb Discapacitat (Fràter) és un moviment cristià constituït i dirigit per persones amb discapacitat que assumeixen el seu protagonisme, lluiten per la seva dignitat humana i accepten viure com a germanes, reconeixent les particularitats de cada una.

La Fràter Intercontinental està estesa per quatre dels cinc continents. És avui lloc de trobada, solidaritat i amistat per a totes les persones amb malaltia o discapacitat física i/o sensorial del món, a Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

La Fràter Intercontinental és lloc de trobada, solidaritat i amistat a Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

EQUIP

Joan Vicenç Cordonet Donat

Joan Vicenç Cordonet Donat

PRESIDENT
Georgina Teixidó Moreno

Georgina Teixidó Moreno

VICEPRESIDENTA I RESPONSABLE DE MISSIONERA I DIFUSIÓ
Mn. Benet Galí Johera

Mn. Benet Galí Johera

CONSILIARI
Ugo Pérez Morate

Ugo Pérez Morate

TRESORERA I SECRETÀRIA
Ariadna Masias Fàbrega

Ariadna Masias Fàbrega

SECRETÀRIA
Andreu Coma Solé

Andreu Coma Solé

RESPONSABLE DE LA FUNCIÓ SOCIAL
Benet Vinyals Ferrés

Benet Vinyals Ferrés

RESPONSABLE DE FORMACIÓ
Júlia Blancafort Torrent

Júlia Blancafort Torrent

VOCAL I ADJUNTA DE VICEPRESIDÈNCIA
Clara Esteve Sureda

Clara Esteve Sureda

VOCAL I ADJUNTA DE VICEPRESIDÈNCIA
Clara Franch de Castro

Clara Franch de Castro

VOCAL I ADJUNTA DE VICEPRESIDÈNCIA
Carme de Castro Vila

Carme de Castro Vila

VOCAL
Daniel Oliu Nieto

Daniel Oliu Nieto

VOCAL
Bruno Pérez Morate

Bruno Pérez Morate

VOCAL

DOCUMENTS I DESCÀRREGUES