Trobades Diocesanes i de Grups

La data i el lloc varia segons la trobada.
Al calendari anem actualitzant totes les activitats.

 

L’àmbit territorial de Fràter Girona és la diòcesi de Girona. L’origen de l’associació en aquesta diòcesi va ser a Figueres i ràpidament es va extendre, formant altres grups, primer a l’Empordà i després també a la Garrotxa. El 1966 es va crear la primera seu a Girona i el moviment va passar a tenir un ambìt diocesà. Les trobades diocesanes van ser des del seu origen aquelles que reunien a tots els grups de la diòcesi. Actualment se’n mantenen dues: l’Assemblea diocesana a la Vall de’n Bas cada segon diumenge de gener  i una trobada al Santuari del Collell cada segon diumenge de juny. L'Assemblea és el màxim òrgan de govern de la Fràter i en aquesta trobada debat i aprova la programació anual de l’associació.

Actualment es mantenen dos grups que realitzen periòdicament activitats pròpies: el grup de la Garrotxa, que es reuneix cada segon diumenge de mes, i el grup de Banyoles, que es troba cada quinze dies.

Torneu a activitats