FRÀTER GIRONA

 

Som una associació sense ànim de lucre. La nostra missió és potenciar el creixement de la persona amb discapacitat i el seu desenvolupament integral a través d’activitats i vivències compartides, i treballar per una societat més igualitària, on tots els éssers humans, independentment de la seva discapacitat, puguin viure amb plena dignitat.

La Fràter de Girona formem part d’un moviment internacional fundat l’any 1945, pel pare François, capellà discapacitat. A Catalunya aquest moviment va néixer fa 60 anys. A la Fràter les persones amb discapacitat constitueixen i lideren el moviment i en tenen la responsabilitat. És un moviment obert a totes les persones amb alguna discapacitat física i a tothom en general.

Potenciem el creixement de la persona amb discapacitat i el seu desenvolupament integral a través d'activitats i vivències compartides.

Seguint el camí de la Fràter a Barcelona, l’any 1958, la Fràter es va implementar a Girona. La primera reunió es va fer a la ciutat de Figueres i hi van assistir unes quinze persones atretes pel que havien sentit a dir de la Fràter i dels seus objectius.

A partir d’aquell moment, van començar a reunir-se dues vegades cada mes i el nombre de persones implicades va anar augmentant. Arribat a cert punt, aquest volum els convidà a formar més d’un grup a la mateixa comarca de l’Empordà.

A inicis dels anys 60, es va fer la primera reunió conjunta a la parròquia de Sant Miquel de Pineda (Garrotxa) per, més endavant, anar-se alternant entre diverses parròquies. Donat que el nombre d’assistents, amb i sense discapacitat aparent, seguia creixent, el procés de desdoblament va continuar i es va estendre a tota la diòcesi.

D’aquesta manera va ser com va arribar el moment de crear més d’un grup a la Garrotxa, de posar la seu principal a la ciutat de Girona i d’acabar creant un equip diocesà.

El reconeixement de la Fràter, però, per part del Bisbe de Girona d'aleshores, Narcís Jubany, no va ser fins al 29 de gener del 1966 (Butlletí Eclesiàstic del Bisbat de Girona).

Els valors i objectius de la Fràter s'estenen per la diòcesi de Girona i es constitueix com a moviment l'any 1966.

FRÀTER INTERCONTINENTAL

La Fràter de Girona forma part d’un moviment internacional fundat l’any 1945, pel pare François, capellà discapacitat. A Catalunya aquest moviment va néixer fa 60 anys.

La Fraternitat Cristiana Intercontinental de Persones amb Discapacitat (Fràter) és un moviment cristià constituït i dirigit per persones amb discapacitat que assumeixen el seu protagonisme, lluiten per la seva dignitat humana i accepten viure com a germanes, reconeixent les particularitats de cada una.

La Fràter Intercontinental està estesa per quatre dels cinc continents. És avui lloc de trobada, solidaritat i amistat per a totes les persones amb malaltia o discapacitat física i/o sensorial del món, a Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

La Fràter Intercontinental és lloc de trobada, solidaritat i amistat a Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

EQUIP

Joan Vicenç Cordonet Donat

Joan Vicenç Cordonet Donat

PRESIDENT
Mario Jurado Priego

Mario Jurado Priego

VICEPRESIDENT EXECUTIU I RESPONSABLE DE MISSIONERA I DIFUSIÓ
Mn. Benet Galí Johera

Mn. Benet Galí Johera

CONSILIARI
Laura Cornejo Mata

Laura Cornejo Mata

TRESORERA I SECRETÀRIA
Tisca Carruana Esquinas

Tisca Carruana Esquinas

SECRETÀRIA
Andreu Coma Solé

Andreu Coma Solé

RESPONSABLE DE LA FUNCIÓ SOCIAL
Benet Vinyals Ferrés

Benet Vinyals Ferrés

RESPONSABLE DE FORMACIÓ
Mireia Juncà Genové

Mireia Juncà Genové

VOCAL I ADJUNTA DE TRESORERIA
Enrique Pérez García

Enrique Pérez García

VOCAL
Julià Carpintero Rich

Julià Carpintero Rich

VOCAL
Aida Clapés Boadas

Aida Clapés Boadas

VOCAL

DOCUMENTS I DESCÀRREGUES